PENGGUNAAN MAKRO #

Go down

PENGGUNAAN MAKRO #

Post  Abdul Kadir on Sat Aug 06, 2011 5:16 am

MAKRO #define
• Penggunaan perintah makro adalah untuk
o Penetapan nilai bagi pemalar
 Pemalar juga boleh dibuat dalam aturacara tetapi tanda = mesti digunakan misalnya pi = 3.14;
 Apabila arahan define digunakan makan tanda = tidak diperlukan lagi

o Penakrifan fungsi dengan mudah

• Makro boleh menjadi preprocessor (prapemproses) dan tanda # hendaklah digunakan seperti:
#include<stdio.h>
#define pi 3.14

• Apabila sesuatu pemalar telah ditetapkan nilainya maka nilai tersebut akan menjadi tetap. Namun hasil proses boleh berubah. Contohnya
o #define pi 3.14
 Setelah melalui proses seperti a=pi * 10, maka hasil proses iaitu (a) menjadi 31.4 tetapi nilai pi tetap 3.14
• Perhatikan aturcara ini dan bandingkannya dengan penggunaan #define pada fail test.h sebelum ini.
#include<stdio.h>
#define a 10
#define b 20
main()
{
int sum;
sum=a+b;
printf(" Jumlah ialah %d\n", sum);
}


Abdul Kadir

Posts : 7
Join date : 30/09/2009

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum