HEADER FILE

Go down

HEADER FILE

Post  Abdul Kadir on Sat Aug 06, 2011 5:15 am

HEADER FILES
• Header files juga dikenali sebagai library files @ fail sumber dan ianya disimpan dalam direktori atau sub-direktori yang telah ditetapkan.
• Terdapat banyak fail sumber dalam C dan format fail ini ialah .h contohnya stdio.h.
• Fail fail ini boleh digunakan dengan menggunakan arahan preprocesser #include. Terdapat dua cara penggunaan preprocessor iaitu :
o #include<stdio.h>
o #include"namafail"
 Memberitahu sistem agar mencari fail bernama namafail dalam direktori semasa yang telah dibina oleh pengaturcara.
• Fail-fail ini perlu digunakan apabila hendak menggunakan fungsi tertentu dalam C contohnya :
o #include<stdio.h> untuk standard input-output
o #include<math.h> untuk fungsi matematik
o #include<string.h> untuk fungsi ayat @ renteten
o #include<conio.h> untuk fungsi mengosongkan paparan
o #include<time.h> untuk masa
o Dan sebagainya.
• Penggunaan #include"namafail" pula seperti berikut:
o Satu fail bernama test.h telah dibina seperti berikut:
#define BEGIN {
#define END }
#define LAG >
#define SMA <
#define EQ ==

o Perhatikan penggunnannya dalam aturcara berikut:
#include<stdio.h>
#include "test.h" // fail ini telah dibina oleh pengaturcara dan disimpan dalan direktori semasa
main()
BEGIN
int i=10;
int j=20;
if(i LAG j)
printf("%d larger than %d\n", i,j);
else if (i EQ j)
printf("%d equal to %d\n", i,j);
else if (i SMA j)
printf("%d smaller than %d\n",i,j);
else
printf("No such value\n");
END

Abdul Kadir

Posts : 7
Join date : 30/09/2009

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum