SKOP DAN FUNGSI LAIN

Go down

SKOP DAN FUNGSI LAIN

Post  Abdul Kadir on Sat Aug 06, 2011 5:14 am

IDENTIFIER SCOPE
• Bahagian ini merujuk kepada skop pembolehubah dan cara ianya diistiharkan
• Terdapat dua jenis skop pembolehubah iaitu Global dan Local
• Global bermaksud apabila pembolehubah diistiharkan secara global bermakna pembolehubah tersebut boleh digunakan oleh keseluruhan bahagian dalam aturcara. Kedudukan pembolehubah ini adalah selepas preprocessor iaitu diluar aturcara. Pembolehubah ini dikenali sebagai Global variable
• Local bermaksud apabila pembolehubah diistiharkan secara local bermakna pembolehubah tersebut hanya boleh digunakan oleh bahagian di mana pembolehubah tersebut diletakkan. Pembolehubah ini dikenali sebagai Local Variable. Teliti pembolehubah a dan b dalam aturcara berikut:

int a=2;
main()
{
printf(" a = %d, before calling function", a);
modify();
printf("a = %d, after calling function",a);
}

modify()
{
int b = 3;
a* =b;
printf("a = %d, after being modified",a);
return;
}

PENGGUNAAN FUNGSI-FUNGSI LAIN DALAM C
• Topik fungsi yang telah dinyakan di atas merupakan fungsi yang dibina mengikut kehendak pengaturacara. Walau bagaimanapun, terdapat juga banyak fungsi lain dalam C yang boleh digunakan secara langsung. Misalnya fungsi matematik:
Nama Fungsi Penggunaannya Cara Guna
exp Melaksanakan pengiraan eksponen exp(x);
log Melaksanakan pengiraan logaritma log(x);
log1 Melaksanakan pengiraan log asas 10 log10(x);
Sqrt Melaksanakan pengiraan punca kuasa dua sqrt(x);

Abdul Kadir

Posts : 7
Join date : 30/09/2009

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum