Topik Bacaan : Sistem Pentadbiran Pangkalan Data

Go down

Topik Bacaan : Sistem Pentadbiran Pangkalan Data

Post  Admin on Sun Apr 03, 2011 5:50 pm

Pangkalan data perlu ditadbir dengan cekap kerana
○ Kehendak dan keperluan pengguna
○ Data dan maklumat sentiasa berubah

Kebanyakan organisasi membahagikan tugas pentadbiran data dan maklumat kepada dua orang atau kumpulan berbeza yang dikenali sebagai Pentadbir Data (DA) dan Pentadbir Pangkalan Data (DBA).

Tugas pentadbir data tertumpu kepada
○ Pembentukan dasar dan tatacara bagi keperluan
○ Penggunaan sistem maklumat sesebuah organisasi

Tugas pentadbir pangkalan data tertumpu kepada
○ Aspek teknikal
○ Perjalanan sistem pangkalan data
○ Perancangan dan Rekabentuk
○ Pengendalian
○ Pengurusan dan penyenggaraan pangkalan data

DBA juga menentukan bahawa sistem pangakalan data dapat
○ Bantu semua peringkat pengurusan di bahagian organisasi lain
○ Bekal maklumat yang dikehendaki oleh pengguna luar dan dalam
○ Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keperluan maklumat yang cekap

Kelayakan DBA
○ Kemahiran pengurusan yang tinggi
○ Kemahiran teknik
○ Kemahiran komunikasi

Fungsi DBA
○ Merangkumi SDLC dan kedudukan dalam hierarki pengurusan organisasi.
○ 6 tahap penting fungsi DBA
§ Perancangan pangkalan data
□ Kajian ketersauran
□ Membuat analisis
§ Rekabentuk pangkalan data
□ Rekabentuk logik dan fizikal
□ Pemilihan DBMS yang sesuai
§ Pengendalian pangkalan data
□ Membuat struktur pangkalan data
□ Menentukan set data
□ Memuatkan data ke dalam pangkalan data
□ Membina pandangan pengguna
□ Membuat perubahan berdasarkan pandangan pengguna
§ Penyenggaran dan penambahbaikan sistem
□ Memastikan pangkalan data berjalan lancar sepanjang masa melalui
® Mengumpul dan menganalisis data prestasi (TPS)
§ Perhubungan dengan pengguna
□ Memenuhi kehendak pengguna
□ Memberi latihan
□ Memberi latihan semula
§ Penguatkuasaan tatacara dan piawaian
□ Oleh kerana pangkalan data dan pengguna semakin bertambah maka
DBA perlu
® Membuat piawaian untuk dipatuhi oleh semua pengguna
yang terlibat
® Menggubal tatacara
® Mendokumentasikan tatacara dan piawaian
® Mengemaskini dokumentasi

Admin
Admin

Posts : 31
Join date : 29/09/2009

View user profile http://computing.roomforum.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum